Skräm inte hästen

När man ska fotografera hästar måste man tänka på att hästar är mycket lättskrämda. Oavsett om man ska fotografera i hagen, på en tävling, under en lektion eller i stallet kan en häst reagera starkt på ljud eller blixt från en kamera. Om hästen är ung eller ovan vid fotografering kan resultatet bli katastrofalt. Det är alltid klokt att fråga hästens ryttare eller ägare om det är okej att fotografera innan man gör det.

Undvik blixt

När man fotograferar hästar är det alltid klokt att undvika blixt. Ofta är det blixten som skrämmer hästen och det kan vara svårt att vänja en häst vid kamerablixtar eftersom de kommer så plötsligt. Om man ska fotografera en häst på långt håll är det också sällan blixtljuset når ända fram och det kan rent av resultera i en ännu mörkare bild.

Tänk på placering

Det är alltid klokt att tänka efter var man placerar sig när man ska fotografera hästar. En häst ser inte rakt bakom sig och om man plötsligt står där kan hästen bli rädd eller sparka. Om man ska stå bakom en häst bör man i alla fall se till att ha ett par meters marginal mellan sig och hästen. Om det är en tävling som fotograferas kan det vara klokt att stå vid staketet så att hästen har en chans att upptäcka en innan den är framme. Man bör dock inte sträcka sig för långt in på banan. En häst kan skygga till och gå åt sidan. Då är risken stor att man blir träffad.

Om det finns en slänt eller liknande kan man också ligga i den och fotografera. Det är dock en fördel om den är en bit bort från staketet. Hästen kan annars uppfatta den liggande människan som ett hot och bli rädd. Man bör också se till att man inte står precis bakom ett hinder. Hästen kan då bli rädd på väg fram mot det och vägra hoppa. Det innebär att ekipaget får felpoäng. Man bör inte heller plötsligt springa eller hoppa fram med kameran. Då blir man sällan långvarig som fotograf. En bra fotograf håller sig stilla och förflyttar sig mellan de olika ekipagen. En fördel är också att ha frågat de olika ryttarna om de vill fotograferas eller inte. Om de inte vill bli fotade gör en ansvarsfull fotograf rätt i att skriva ner det, och sedan tas kameran inte upp under ritten.