Vilka regler finns?

Som fotograf är man relativt fri från lagar och regler. Det finns dock en del saker som är klokt att komma ihåg. Man får i stort sett fota vad och vem man vill. Det finns dock vissa gränser. Olika byggnader eller fordon kan till exempel vara klassade som skyddsobjekt och det betyder att man varken får fotografera eller avbilda dem på något sätt. När det gäller att fotografera i parker eller liknande finns det oftast inget som säger att man inte får fotografera människorna som är där. Det kan dock vara klokt att tänka sig för lite extra. Om man ska publicera bilderna får de till exempel inte kränka dem som finns med. Om man vill vara säker på att helt skydda sig och sitt företag är det alltid bäst att fråga om lov att fotografera andra, speciellt om det är lätt att känna igen personerna på fotot.

Om man bryter några lagar

Som fotograf är man inte allsmäktig. Om man bryter mot en eller flera lagar kan man bli straffad. Det finns ingen ursäkt som heter att man bara ska ta en bild om en olycka sker på grund av fotografen.